Spracovanie výkazu v jednotlivých krajoch (metodická pomoc k obsahu výkazu)

Akademické knižnice

Mgr. Anna Asádová

CVTI SR Bratislava

Staré Grunty 52

02/69 295 623

anna.asadova@cvtisr.sk

Akademické knižnice

Phdr. Mária Kadnárová

Metod. centrum Slov. ped. knižnice

Hálova 6, 851 01 Bratislava

02/50 117 155

kadnarova@fpharm.uniba.sk

Technická podpora

Michal Prokaj

CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica

048/42 317 57

michal.prokaj@svsbb.sk

 

© 2010 - 2020 CVTI SR - Školské výpočtové stredisko